Kan­san­musii­kin juh­la­sym­po­sium (1. päivä) – Kansanmusiikkia Taideyliopistosta

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3nJLkaf3JwA?si=egIB_Vw3imUHup0-" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Kuvaus

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman 40-vuotisjuhlasymposium Katso symposium maksutta suorana lähetyksenä! Upotettu video sivun yläosassa. Mikäli upotettu video ei näy tai toimi, voit siirtyä seuraamaan streamia tämän sivun yläosassa olevasta "WWW-sivu"-kohdassa olevasta linkistä. Ohjelma: Kansanmusiikki, muistiorganisaatiot ja aineettoman kulttuuriperinnön käytännöt ja politiikat. Kansanmusiikin tutkiminen, soittaminen ja opettaminen vievät väistämättä kansallisen muistin, kulttuuriperinnön ja perinteen säilymisen ja välittymisen kysymysten äärelle. Se, mitä kansanmusiikiksi ja perinteeksi ymmärretään, on tiiviisti yhteydessä erilaisten muistiorganisaatioiden kuten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmiin ja niiden tarjoamiin mielikuviin kansanmusiikista. Kansanmusiikin kenttä on myös luomassa yhteiskunnan muistia ja kuvaa siitä, millainen menneisyys on ja mitä sieltä halutaan nykyisyyteen välittää. Samalla kansanmusiikin koulutus voidaan itsessään nähdä muistiorganisaationa: se dokumentoi, säilyttää ja uudelleentulkitsee historiallisesti merkittävää informaatiota. Kansanmusiikin tekemisen ja koulutuksen prosesseihin vaikuttavat myös uudet globaalit kulttuuripoliittiset linjat kuten esimerkiksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimus ja siihen liittyvät käytännöt. Nämä uudet standardit muokkaavat esimerkiksi sitä, miten kansanmusiikin kentällä aineistoja tulkitaan ja käytetään: uuden sopimuksen myötä keskiöön nousevat yhä enemmän esimerkiksi erilaiset yhteisönäkökulmat ja yhteisöjen roolit osana muistiorganisaatioiden toimintaa. Aikataulu: 9.2. Black Box -9:00 Registration -09.45 Opening words of the symposium: Kristiina Ilmonen (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki) Session I -10–11 Keynote: Pauliina Syrjälä (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki): ”The moment of composing is like a sea of freedom”: Improcomposing through playing as a folk musician’s creative practice -11-11.30 Susanne Rosenberg (Royal College of Music in Stockholm): Higher education in Folk Music as an ecosystem for today’s music development. The example of ‘Kulning’ -11.30–12.30 lunch Session II -12.30–13.00 David Hebert (Western Norway university of Applied Sciences): Visions of Music Decolonization in Three Recent Books -13–13.30 David Johnson (Western Norway University of Applied Sciences): The Singing Maps open online community: sharing knowledge, building networks, sustaining culture -13.30–14 Timo Väänänen (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki): Tradition Happens Now -14–14.30 Coffee Session III -14.30–15.00 Vilma Timonen (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki): Heritage education and sustainable development. Paving the path for the next 40 years of Folk Music Education -15–15.30 Elina Seye (University of Helsinki): Communities of traditional African musics in Finland -15.30–16 Joshua Dickson: (Royal Conservatoire of Scotland): Teaching bi-tonality as heritage in a conservatoire setting -16–16.30 Matti Hakamäki (Finnish Folk Music Institute): The implementation of the Unesco ICH convention and the Folk Music field in Finland Lisätiedot: Tiina Halonen, tiina.halonen@uniarts.fi ja Eeva Hohti, eeva.hohti@uniarts.fi

Shortly in English

Watch a free live stream of the concert! 40 years of folk music at the Sibelius Academy! Music, song and dance belong to everyone! The art, pedagogy and research of folk music will be highlighted throughout the year by students, teachers, alumni and emeriti. Follow the anniversary communication on the Folk Music Department’s social media channels. Welcome to participate, listen, discuss and celebrate with us!