Kan­san­musii­kin juh­la­sym­po­sium (2. päivä) – Kansanmusiikkia Taideyliopistosta

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kTvMhq07fIc?si=2YrtqQNeFJpA0sM1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Kuvaus

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman 40-vuotisjuhlasymposium Katso symposium maksutta suorana lähetyksenä! Upotettu video sivun yläosassa. Mikäli upotettu video ei näy tai toimi, voit siirtyä seuraamaan streamia tämän sivun yläosassa olevasta "WWW-sivu"-kohdassa olevasta linkistä. Ohjelma: Kansanmusiikki, muistiorganisaatiot ja aineettoman kulttuuriperinnön käytännöt ja politiikat. Kansanmusiikin tutkiminen, soittaminen ja opettaminen vievät väistämättä kansallisen muistin, kulttuuriperinnön ja perinteen säilymisen ja välittymisen kysymysten äärelle. Se, mitä kansanmusiikiksi ja perinteeksi ymmärretään, on tiiviisti yhteydessä erilaisten muistiorganisaatioiden kuten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmiin ja niiden tarjoamiin mielikuviin kansanmusiikista. Kansanmusiikin kenttä on myös luomassa yhteiskunnan muistia ja kuvaa siitä, millainen menneisyys on ja mitä sieltä halutaan nykyisyyteen välittää. Samalla kansanmusiikin koulutus voidaan itsessään nähdä muistiorganisaationa: se dokumentoi, säilyttää ja uudelleentulkitsee historiallisesti merkittävää informaatiota. Kansanmusiikin tekemisen ja koulutuksen prosesseihin vaikuttavat myös uudet globaalit kulttuuripoliittiset linjat kuten esimerkiksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimus ja siihen liittyvät käytännöt. Nämä uudet standardit muokkaavat esimerkiksi sitä, miten kansanmusiikin kentällä aineistoja tulkitaan ja käytetään: uuden sopimuksen myötä keskiöön nousevat yhä enemmän esimerkiksi erilaiset yhteisönäkökulmat ja yhteisöjen roolit osana muistiorganisaatioiden toimintaa. Aikataulu: 10.2. Black Box Session IV -10.30 Keynote: Juniper Hill (University of Würzburg): Space for Your Music (or Not): Heritage Music and Musicians on the Move in Finland and Germany -11.30–12:30 Omakustanteinen lounas + MuKaan KaMuun! -lounaskonsertti Musiikkitalon kahvilassa Sessio V -12.30–13 Arja Kastinen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): Karjalaisen kanteleimprovisaation tutkimus ja tulevaisuus -13–13.30 Kansanmusiikin aineryhmän opiskelijat esittelevät syventymiskohteitaan: Kotve-kollektiivi & Aapo Nieminen -13.30–14 Maari Kallberg (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): Kansanmusiikin aineryhmän aineistojen arkistointi -14–14.30 Kahvitauko Sessio VI -14.30–15 Kati Mikkola (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Arkiston äänet ja hiljaisuudet – Näkökulmia SKS:n arkiston kansanmusiikkiaineistoihin -15–15.30 Pekka Suutari (Itä-Suomen yliopisto): Ylirajainen karjalainen näkökulma kansanmusiikkiin -15.30–16 Outi Valo (Kansanmusiikki-instituutti / Taideyliopisto): Traktorilla Unescoon: Kaustislainen viulunsoitto ja maaseudun representaatiot -16–16.30 Kristiina Ilmonen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): Symposiumin päätössanat Lisätiedot: Tiina Halonen, tiina.halonen@uniarts.fi ja Eeva Hohti, eeva.hohti@uniarts.fi

Shortly in English

Watch a free live stream of the concert! 40 years of folk music at the Sibelius Academy! Music, song and dance belong to everyone! The art, pedagogy and research of folk music will be highlighted throughout the year by students, teachers, alumni and emeriti. Follow the anniversary communication on the Folk Music Department’s social media channels. Welcome to participate, listen, discuss and celebrate with us!