Small va­ria­tions of eve­ry­day life (Kan­san­musiik­kia tai­dey­li­opis­tos­ta)

Kuvaus

Klara Källströmin maisterikonsertti Esiintyjät Klara Källström, sello Pienten variaatioiden kautta elämämme muuttuu hitaasti ja vähitellen. Kehitymme ja prosessoimme, kunnes yhtäkkiä, huomaamattamme, olemme elämässämme eri paikassa kuin pari kuukautta sitten. Minimalistisessa musiikissa on sama ydin. Se toistuu ja toistuu, kunnes musiikki on muuttunut toiseen muotoon. Miten se tapahtui? Usein juuri pienet vaihtelut saavat sekä elämämme että musiikin muuttumaan ja ottamaan uusia muotoja. Se tapahtuu niin vähitellen, ettemme joskus edes huomaa sitä arjessamme. Arjen pieniä variaatioita on konserttiohjelma soolosellolle, jossa toistuvan minimalismin estetiikka yhdistyy pohjoismaisesta kansanmusiikista löytyvään orgaaniseen grooveen. Värikästä, suggestiivista ja henkilökohtaista musiikkia, jonka on säveltänyt ja esittänyt Klara Källström. Lisätietoja: Nanne Immonen Kansanmusiikkia Taideyliopistosta 11.4.–2.6.2022 Kansanmusiikkia Taideyliopistosta -konsertit ovat sarja Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmän tutkintokonsertteja. Aineryhmän opiskelijat lähestyvät esityksissään kansanmusiikkia erilaisista näkökulmista. Konserttien sisällöt ja ideat kumpuavat niin vanhoista runoista ja perinteestä, henkilökohtaisista havainnoista ja tunteista, kuin oman musiikillisen matkan varrella tapahtuneista muutoksista. Vuosittain järjestettävissä konserttikokonaisuuksissa pääsee kurkistamaan kansanmusiikin nykyhetkeen ja nauttimaan musiikista kaikin aistein mitä erilaisimmin kokoonpanoin ja instrumentein tarjoiltuna. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Shortly in English

Folk music from the Uniarts Helsinki: Small vari­a­tions of every­day life Klara Källström master concert Performers Klara Källström, cello Through small variations, our lives change slowly and gradually. We develop and processes until suddenly, without even knowing, we are in a different place in life than we were a couple of months ago. The minimalistic music has the same core. It repeats and repeats until the music has turned into another shape. How did it happen? Often it ́s the small variations that makes both our lives and the music change and turn into new shapes and forms. It happens so gradually that we sometimes don’t even notice it in our everyday life. Small variations of everyday life is a concert program for solo cello, where the aesthetics from the repetitive minimalism is brought together with the organic groove found in the Nordic folk music. Colorful, suggestive and personal music written and performed by Klara Källström. Further information: Nanne Immonen Folk music from Uniarts Helsinki between 11 April and 2 June 2022 The Folk music from Uniarts Helsinki concerts are a series of degree concerts by the Folk Music Department of the Sibelius Academy. The students approach folk music from different perspectives in their performances. The contents and ideas of the concerts stem from old poems and traditions, personal perceptions and feelings, as well as changes that have taken place along their personal musical journeys. In the annual sets of concerts, the audience gets to catch a glimpse of what contemporary folk music has to offer and to enjoy the music with all their senses, served with the most varied ensembles and instruments. Admission to all concerts is free.