Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: toisen vuosikurssin opiskelijat

Kuvaus

Kansanmusiikkia Taideyliopistosta Toisen vuosikurssin opiskelijat esiintyvät. Jokainen konsertti kestää 30 min klo 14 Veera  Katila klo 15 Carolina Stenbäck  klo 16 Katriina Loisa klo 17 Aino Kinnunen Livestriimattu konsertti Sibelius-Akatemian YouTube kanavalle. #kansanmusiikki #kansanmusiikkiataideyliopistosta Kansanmusiikkia Taideyliopistosta Kansanmusiikkia Taideyliopistosta -konsertit ovat sarja Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmän tutkintokonsertteja. Aineryhmän opiskelijat lähestyvät esityksissään kansanmusiikkia erilaisista näkökulmista. Konserttien sisällöt ja ideat kumpuavat niin vanhoista runoista ja perinteestä, henkilökohtaisista havainnoista ja tunteista, kuin oman musiikillisen matkan varrella tapahtuneista muutoksista. Vuosittain järjestettävissä konserttikokonaisuuksissa pääsee kurkistamaan kansanmusiikin nykyhetkeen ja nauttimaan musiikista kaikin aistein mitä erilaisimmin kokoonpanoin ja instrumentein tarjoiltuna.

Shortly in English

Folk Music from the University of the Arts: second year students perform Each concert takes 30 min. at 14 Veera  Katila at 15 Carolina Stenbäck  at 16 Katriina Loisa at 17 Aino Kinnunen Livestreamed concert to the YouTube channel of the Sibelius Academy. #folkmusic #folkmusicuniarts