Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: toisen vuosikurssin yhtyeet

Kuvaus

Kansanmusiikkia Taideyliopistosta Toisen vuosikurssin opiskelijoiden yhtyeet esiintyvät. Livestriimattu konsertti Sibelius-Akatemian YouTube kanavalle. #kansanmusiikki #kansanmusiikkiataideyliopistosta Kansanmusiikkia Taideyliopistosta Kansanmusiikkia Taideyliopistosta -konsertit ovat sarja Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmän tutkintokonsertteja. Aineryhmän opiskelijat lähestyvät esityksissään kansanmusiikkia erilaisista näkökulmista. Konserttien sisällöt ja ideat kumpuavat niin vanhoista runoista ja perinteestä, henkilökohtaisista havainnoista ja tunteista, kuin oman musiikillisen matkan varrella tapahtuneista muutoksista. Vuosittain järjestettävissä konserttikokonaisuuksissa pääsee kurkistamaan kansanmusiikin nykyhetkeen ja nauttimaan musiikista kaikin aistein mitä erilaisimmin kokoonpanoin ja instrumentein tarjoiltuna.

Shortly in English

Folk Music from the University of the Arts: The second year students' ensembles Livestreamed concert to the YouTube channel of the Sibelius Academy. #folkmusic #folkmusicuniarts