PAHKI PERINNETTÄ: Hambo

Kuvaus

Hambo kehitettiin Ruotsissa 1800-luvulla kansalliseksi seuratanssiksi, johon yhdistyi piirteitä paikallisesta polskatanssista ja polkkamasurkasta. Suomalaiset kansantanssijat ovat tanssineet hamboa vuosikymmenten ajan, ja siitä on täällä kehitelty myös omia muunnelmia. Tatu ja Rene esittelevät tässä erilaisia hambovariaatioita Rällän soittaessa ruotsalaista Ess Hamboa. KanTaMus-hankkeen (ESR, OAMK, Oulun yliopisto) tavoitteena on edistää kansantanssin ja -musiikin alan työllisyyttä kehittämällä yhteistä kansantanssin ja -musiikin pedagogiikkaa niin digitaalisesti kuin lähikontaktissa. Sävelmät: EssHambo & Karis Pers Polska, traditionaalisia sävelmiä Ruotsista Musiikki: Rällä - Osmo Hakosalo, Anne-Mari Kanniainen ja Erja Pätsi Tanssi: Tatu Aspelund ja Rene Ounaslehto Kuvaus ja videoeditointi: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Äänitys / äänituotanto: Lauri Marjakangas Miksaus: Teppo Laitila Masterointi: Joona Pirilä / Aava Audio

Shortly in English

Hambo was developed in Sweden in the 19th century as a national couple dance, which combined features of the local polska dance and the fashionable polka mazurka. Finnish folk dancers have been dancing hambo for decades, and their own variations have also been developed here. Tatu and Rene present here different hambo variations while Rällä plays a Swedish tune Ess Hambo. KanTaMus project (ESF, OUAS, University of Oulu) aims towards advancing the employment in the field of folk dance and music by developing a joint padagogy between the two, in the digital world as well as in contact. Melodies: EssHambo and Karis Pers Polska, traditional tunes from Sweden  Music: Rällä - Osmo Hakosalo, Anne-Mari Kanniainen and Erja Pätsi  Dance: Tatu Aspelund and Rene Ounaslehto  Camera and video editing: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Recording / sound production: Lauri Marjakangas Mixing: Teppo Laitila Mastering: Joona Pirilä / Aava Audio