KanTaMus

Yleiskuvaus

KanTaMus-hankkeen (ESR, OAMK, Oulun yliopisto) tavoitteena on edistää kansantanssin ja -musiikin alan työllisyyttä kehittämällä yhteistä kansantanssin ja -musiikin pedagogiikkaa niin digitaalisesti kuin lähikontaktissa.

Shortly in English

KanTaMus project (ESF, OUAS, University of Oulu) aims towards advancing the employment in the field of folk dance and music by developing a joint padagogy between the two, in the digital world as well as in contact.

Kokoonpano

Petri Hoppu - projektipäällikkö Petri Kauppinen - tanssipedagogiikan sisällöntuottaja ja asiantuntija Osmo Hakosalo - projektikoordinaattori, musiikkipedagogiikan sisällöntuottaja Aale Luusua - kansanmuusikko, osallistavan suunnittelun asiantuntija Veera Kiiskilä - käyttäjäkeskeisen suunnittelun asiantuntija

Tekijän tapahtumat