PAHKI PERINNETTÄ: Polketti

Kuvaus

Polketilla tarkoitetaan Skandinaviassa polkan muunnelmaa. Suomessa termi on otettu käyttöön 2000-luvulla, ja se viittaa erilaisiin rauhallisessa polkantahdissa tanssittaviin paritansseihin, joissa käytetään esimerkiksi vaihtoaskelpolkkaa, kävelyaskelia ja pistopyörähdyksiä. Polkettisoitteita on kerätty Suomen alueelta erittäin vähän, mutta tällä videolla sellainen kuullaan. Riemukkaan Viktor Hindsin polketin tulkitsevat Pauhu ja Rällä, ja sitä tanssivat yhdessä Tatu, Ida, Jenna-Riikka, Nelli, Eeva-Maria ja Rene. KanTaMus-hankkeen (ESR, OAMK, Oulun yliopisto) tavoitteena on edistää kansantanssin ja -musiikin alan työllisyyttä kehittämällä yhteistä kansantanssin ja -musiikin pedagogiikkaa niin digitaalisesti kuin lähikontaktissa. Sävelmä: Polkett efter Viktor Hinds Musiikki: Pauhu ja Rällä - Osmo Hakosalo, Anne-Mari Kanniainen, Aale Luusua, Erja Pätsi ja Jani Suvanto Tanssi: Tatu Aspelund, Eeva-Maria Kauniskangas, Ida Kujala, Jenna-Riikka Mäkinen, Rene Ounaslehto ja Nelli Terävä Kuvaus ja videoeditointi: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Äänitys / äänituotanto: Lauri Marjakangas Miksaus: Teppo Laitila Masterointi: Joona Pirilä / Aava Audio

Shortly in English

In Scandinavia, polkett (in Finnish: polketti) refers to a variant of polka. In Finland, the term was introduced in the 2000s, and it refers to various couple dances danced in a calm polka rhythm, which uses, for example, Central European polka steps, walking steps and pivot steps. Very few polkett tunes have been documented from Finland, but one can be heard in this video. Pauhu and Rällä interpret a joyousViktor Hinds' polkett, and it is danced together by Tatu, Ida, Jenna-Riikka, Nelli, Eeva-Maria and Rene. KanTaMus project (ESF, OUAS, University of Oulu) aims towards advancing the employment in the field of folk dance and music by developing a joint padagogy between the two, in the digital world as well as in contact. Melody: Polkett efter Viktor Hinds  Music: Pauhu ja Rällä - Osmo Hakosalo, Anne-Mari Kanniainen, Aale Luusua, Erja Pätsi and Jani Suvanto  Dance: Tatu Aspelund, Eeva-Maria Kauniskangas, Ida Kujala, Jenna-Riikka Mäkinen, Rene Ounaslehto and Nelli Terävä  Camera and video editing: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Recording / sound production: Lauri Marjakangas Mixing: Teppo Laitila Mastering: Joona Pirilä / Aava Audio