PAHKI PERINNETTÄ: Polkka

Kuvaus

Polkka on ensimmäinen tanssimuoto, jonka voidaan sanoa valloittaneen koko länsimaisen kulttuuripiirin. Sen tausta on itäisessä Keski-Euroopassa (Böömi, Puola), ja se esiteltiin seurapiireille Pariisissa vuonna 1840. Suomessa se yleistyi kansanomaisena tanssina muutamaa vuosikymmentä myöhemmin ja pysyi suuressa suosiossa aina toiseen maailmansotaan asti. Polkkaa on aina tanssittu hyvin yksilöllisesti, mutta nykyään Suomessa tunnetaan yleisimmin sen “hyppivä” versio. Anne-Mari Kanniainen soittaa tässä Grönlundin Kustaan polkan, jonka pyörteissä tanssivat Mira ja Sami. KanTaMus-hankkeen (ESR, OAMK, Oulun yliopisto) tavoitteena on edistää kansantanssin ja -musiikin alan työllisyyttä kehittämällä yhteistä kansantanssin ja -musiikin pedagogiikkaa niin digitaalisesti kuin lähikontaktissa. Sävelmä: Grönlundin Kustaan Polkka Musiikki: Anne-Mari Kanniainen Tanssi: Mira Kolanen ja Sami Kolanen Kuvaus ja videoeditointi: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Äänitys / äänituotanto: Lauri Marjakangas Miksaus: Teppo Laitila Masterointi: Joona Pirilä / Aava Audio

Shortly in English

Polka is the first couple dance form that can be said to have conquered the entire western world. Its background is in Eastern Central Europe (Bohemia, Poland), and it was introduced in the dance halls of Paris in 1840. In Finland, it became popular as a folk dance a few decades later and remained very popular until the Second World War. Polka has always been danced very individually, but today in Finland its "jumping" version is most commonly known. Anne-Mari Kanniainen plays the tune Grönlundin Kustaan polkka while Mira and Sami dance. KanTaMus project (ESF, OUAS, University of Oulu) aims towards advancing the employment in the field of folk dance and music by developing a joint padagogy between the two, in the digital world as well as in contact. Melody: Grönlundin Kustaan Polkka  Music: Anne-Mari Kanniainen  Dance: Mira Kolanen and Sami Kolanen  Camera and video editing: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Recording / sound production: Lauri Marjakangas Mixing: Teppo Laitila Mastering: Joona Pirilä / Aava Audio