PAHKI PERINNETTÄ: Valssi

Kuvaus

Valssin kansanomaiset muunnelmat juoksuvalssista siliaan valssiin ovat monimuotoisia, ja ne ovat syntyneet niiden 200 vuoden aikana, jolloin tanssi on ollut Suomessa suosittuna. Häävalssi vakiinnutti asemansa viimeistään 1900-luvun alussa. Pauhu-yhtye soittaa Viktor Anderssonilta Jepualta kerätyn kauniin valssin, jonka pyörteissä tanssivat Minna ja Santeri. KanTaMus-hankkeen (ESR, OAMK, Oulun yliopisto) tavoitteena on edistää kansantanssin ja -musiikin alan työllisyyttä kehittämällä yhteistä kansantanssin ja -musiikin pedagogiikkaa niin digitaalisesti kuin lähikontaktissa. Sävelmä: Vals Efter Viktor Andersson Musiikki: Pauhu - Jani Suvanto, Liisa Kunnari ja Aale Luusua Tanssi: Minna Suronen ja Santeri Sääskilahti Kuvaus ja videoeditointi: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Äänitys / äänituotanto: Lauri Marjakangas Miksaus: Teppo Laitila Masterointi: Joona Pirilä / Aava Audio

Shortly in English

The folk variations of the waltz, from running waltz to smooth waltz, are diverse, and they have been developed during the 200 years that the dance has been popular in Finland. The wedding waltz established itself at the beginning of the 20th century at the latest. The folk music group Pauhu plays a beautiful waltz documented from Jepua and played by Viktor Andersson, with Anita and Santeri dancing in its whirlwinds. KanTaMus project (ESF, OUAS, University of Oulu) aims towards advancing the employment in the field of folk dance and music by developing a joint padagogy between the two, in the digital world as well as in contact. Melody: Vals Efter Viktor Andersson   Music: Pauhu - Jani Suvanto, Liisa Kunnari and Aale Luusua Dance: Minna Suronen and Santeri Sääskilahti Camera and video editing: Jarmo Romppanen / Vauhtiluiska Oy Recording / sound production: Lauri Marjakangas Mixing: Teppo Laitila Mastering: Joona Pirilä / Aava Audio