20.5.2023 on Kansanmusiikin ja kansantanssin oma päivä

Kansanmusiikin ja kansantanssin omaa päivää vietetään lauantaina 20.5.2023

Kansanmusiikin ja kansantanssin päivä toteutetaan yhdessä kansalaislähtöisesti. Jokainen voi osallistua järjestämällä esimerkiksi:

  • konsertin tai vaikkapa yksityisen esiintymisen oppilaitoksessa tai palvelutalossa.
  • tanssiryhmän avoimet harjoitukset
  • jamit ravintolassa
  • kansanmusiikki-aiheisen kirjallisuuden ja musiikin esittely kirjastossa
  • jakamalla kappaleen tai ajatuksiasi aiheesta somessa
  • uutisointi paikallismediassa

Lisäksi kehotamme kaikkia lisäämään tapahtuman tapahtumakalenteriin ja/tai julkaisemaan Livelavalla kamukanta.fi-sivustolla!

– Jos järjestät tuona päivänä tapahtuman, johon muutkin voivat osallistua lisää se KamuKanta.fi-sivuston tapahtumakalenteriin ennen 9.5.2023. KEK kerää päivän tapahtumista tärppilistan, joka lähetetään medialle ja postituslistoille tiedotteen mukana.

– Voit pitää striimikonsertin tai työpajan ja laittaa sinne linkin Livelavalle. Voit julkaista Livelavalla myös esimerkiksi jo aikaisemmin toteutetun konsertin tai kappeleen. Kaikki teidän omat kansanmusiikin ja kansantanssin videot ovat tervetulleita!

Seuraa tiedotusta Facebookin Kansanmusiikki-kansantanssi-sivulla, Instagramissa sekä KamuKanta.fi sivustolla.

Käytä Kansanmusiikin ja kansantanssin päivästä sosiaalisessa mediassa seuraavia aihetunnisteita: #kansanmusiikki #kansantanssi #kamukanta #kamukantapäivä

Kansanmusiikin ja kansantanssin päivä on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) hanke alan näkyvyyden kasvattamiseksi. Tämä kansanmusiikin ja kansantanssin alan oma päivä järjestetään vuosittain toukokuussa äitienpäivän jälkeisenä lauantaina. Nostetaan yhdessä tuona päivänä rakas alamme esiin kaikin mahdollisin keinoin!

Kansanmusiikin päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin Alfred Kordelinin säätiö antoi tukea KEK:ille kansanmusiikin merkkipäivän luomiseksi. Seuraavana vuonna päivä laajennettiin koskemaan koko kansanmusiikin ja kansantanssin alaa ja järjestettiin äitienpäivää edeltävänä torstaina. Vuonna 2020 Kansanmusiikin ja kansantanssin päivä siirrettiin nykyiselle paikalleen äitienpäivän jälkeiseen lauantaihin.

Vuoden 2023 visuaaliset materiaalit löydät täältä! 

Shortly in English

Folk music and folkdance day is celebrated again in May! This year folk music and folk dance day will be celebrated the 7th time and organized together. Join us to build up lively day full of folk music and folk dance. Folk music and folk dance day is coordinated by the Promotion centre for Finnish folk music and folk dance (KEK, Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus).

You can download the visual materials of the day of folk music and folk dance from this folder:
https://drive.google.com/…/1aCvJWfBd5x3vwA_KDLDmshrnsnBWMzEc

Kort på Svenska

Det är Folkmusikens och folkdansens dag igen 20.5.2023!

Det här året firar vi för sjunde gången den nationella Folkmusikens och folkdansens dag. Lördagen den 20 maj lyfts folkmusik och folkdans fram i hela Finland från morgon till kväll, när evenemang av olika slag och olika storlekar fyller städer och landsbygd. Folkmusikens och folkdansens dag förverkligas genom att bl a Finlands folkmusik- och folkdansaktörer, skolor, bibliotek och olika massmedier samarbetar på bred front.

Exempel på vad man kan göra under Folkmusikens och folkdansens dag:

- Din grupp kan uppträda på servicehus eller hålla övning öppen för allmänheten, En skola kan beställa en folkmusik/-danskonsert och workshop,
- Radion sänder folkmusikprogram,
- En restaurang ordnar folkmusikjam,
- Studerandes folkmusikkonserter,
- Du kan göra väldigt mycket annat, beroende på vad du vill, Meddela lokala media om egna evenemang. Har du någon livekonsert eller workshop som du har tänkt (eller skulle vilja) streama på Folkmusikens och folkdansens dag? Du kan också publicera en redan tidigare genomförd konsert på KamuKanta.fi Livelava dagen till ära! Du kan också själv meddela om ditt/ert folkmusikevenemang i evenemangskalendern på http://www.kamukanta.fi/tapahtumat senast 9.5.

Varför ordnas Folkmusikens och folkdansens dag? Vi vill göra den folkliga kulturen mera synlig. Vi vill att 20 maj i år skall vara en dag när alla finländare skall få möta folkmusiken och få njuta av det som vi folkmusikutövare gör. Folkmusikens och folkdansdag koordineras av Centralen för främjande av folkmusik och –dans (CEFF). På vilket sätt vill du förverkliga Folkmusikens och folkdansens dag? Att en sådan dag utlyses hoppas vi skall bli en språngbräda för oss alla, att där vi befinner oss den dagen, spela upp för allmänheten. Så: fundera på vad du/din grupp skulle kunna göra för att uppmärksamma Folkmusikens och folkdansens dag och hör av dig!

Visuellt material är tillgängligt för alla i denna folder: https://drive.google.com/…/1aCvJWfBd5x3vwA_KDLDmshrnsnBWMzEc