IV Kansanmusiikintutkijoiden symposium järjestettiin 2.-3.12.2021

Kuvassa Kristiina Ilmonen. (Kuvaaja Anna-Kaisa Liedes)

Kansanmusiikintutkijoiden neljännessä symposiumissa oli 80 osallistujaa livenä ja etänä

Intensiivinen kahden päivän symposium 2.-3.12.2021 tarjosi foorumin kansanmusiikin tutkijoiden, taiteilijoiden ja opettajien esitelmille, soiville luennoille ja puheenvuoroille. Läpileikkaavana teemana oli kunnioittava suhde perinteeseen ja perinteen osana oleminen. Symposiumissa pohdittiin tutkijan, opettajan ja esiintyjän valtaan, vastuuseen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä erityisesti sitä, miten opimme sanoittamaan ymmärrettävästi sitä mitä alalla tehdään ja tekemään sitä helpommin lähestyttäväksi. Esitelmissä tuli esiin toisaalta historiallinen tutkimusnäkökulma, toisaalta sen nykypäivän sovellutukset taiteena, pedagogiikkana ja yhteiskunnallisena vaikuttamisena.

”Kiitos kaikille symposiumin erinomaisille esitelmöitsijöille ja aktiivisille kuulijoille innostavasta keskustelusta, nähdään seuraavassa sympassa!” , toivottaa Kristiina Ilmonen, kansanmusiikin professori, Taideyliopisto

Symposiumin järjestivät yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin Aineryhmä ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.