Satasarvi 2, Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja on julkaistu

Satasarvi 2 juhlistaa 40-vuotiasta kansanmusiikin koulutusta ja esittelee alan tutkimuksen kirjoa

Kansanmusiikintutkimuksen aikakauskirja Satasarvi juhlistaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman 40-vuotista toimintaa ja sitä, millaista taiteilijuutta, ajattelua ja tutkimusta alalle on syntynyt. Juhlajulkaisun tekstit lähestyvät aiheitaan monista eri näkökulmista.

Juhlavuoden kunniaksi Satasarvessa julkaistaan kansanmusiikin koulutusohjelman ensimmäisen lehtorin Heikki Laitisen virkaanastujaisesitys hänen aloittaessaan kansanmusiikin professorina vuonna 2001. Tekstimuotoiseksi tiivistetyssä esityksessä Laitinen kuvailee kansanmusiikin ilmiöitä, syvintä sisintä ja kertoo kansanmusiikin koulutusohjelman perustamisen taustoista. 

Julkaisuun sisältyy nyt ensimmäistä kertaa myös vertaisarvioituja artikkeleita. Neljän vertaisarvioidun artikkelin lisäksi mukana on vapaamuotoisempia tekstejä. Yhteensä kymmenen artikkelin kokonaisuus antaa laajan kuvan kansanmusiikin tutkimuksen nykyhetkestä. Yhtenä keskeisenä lähestymistapana on tutkivan muusikon eli musiikin taiteellisen tutkimuksen näkökulma. Tässä numerossa yksi artikkeli on englanninkielinen, muut tekstit ovat suomenkielisiä.

Satasarvien perusajatuksena on taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen moniäänisyys. Kansanmusiikin tutkijoiden, taiteilijoiden, opettajien ja opiskelijoiden puheenvuorot, tapaustutkimukset ja artikkelit ovat tervetulleita myös Satasarven seuraaviin numeroihin.

Satasarvi ilmestyy Etno.net-verkkoalustalla 19.6.2024. Etno.net on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman verkkosivusto.

Kallberg, Maari & Syrjälä, Pauliina (toim.): Satasarvi 2. Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja – Finnish Journal of Folk Music Research 2024. Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 39.

Tutustu julkaisuun Etno.netissä:

SATASARVI 2. Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja – Finnish Journal of Folk Music Research 2024

Shortly in English

SATASARVI 2. – Finnish Journal of Folk Music Research 2024 is released 19.6.2024.

It is available on the Etno.net online platform. Etno.net is the website of the Sibelius Academy Folk Music Department, the publisher of Satasarvi.

https://etno.net/julkaisu/satasarvi/satasarvi2